Om oss

Ordet Limmud betyder “att lära” på hebreiska. Att lära och att lära ut är själva essensen av Limmud.
Limmud är också ett varumärke för den numera världsomspännande Limmudrörelsen som arrangerar seminarier och konferenser året runt.

Alla limmudniks (deltagare i Limmud) - inklusive presentatörer och volontärer - betalar stipulerade deltagaravgifter och lägger undan sina professionella titlar.
Alla - oavsett ens politiska åsikter, religiösa inriktning eller avsaknad av en sådan - är välkomna att diskutera, kritisera, framträda, bli glada och irriterade denna dag. Med andra ord: Alla deltar på lika villkor och i strikt demokratiskt anda.

Föregångare till ÖresundsLimmud var LundaLimmud som ägde rum i Lund år 2012. Det blev en succé som sedermera ledde till skapandet av ÖresundsLimmud.

ÖresundsLimmud arrangeras av volontärer från Danmark och Sverige. Arbetet med planering och genomförande pågår under ett helt år.
Konferensspråken är danska, svenska och engelska.
Danmark och Sverige turas om att arrangera de årligt återkommande konferenserna.
ÖresundsLimmud 2016 kommer att äga rum i Malmö den 6 mars 2016.

Läs mer ...      SÅ FUNGERAR LIMMUD och LIMMUDS KÄRNVÄRDEN

6 mars 2016
26 Adar I 5776

Malmö
Sverige

Antal deltagare:
obegränsat!

Antal sessioner:
det beror på dig!

Presentatörer

Här ser du några av våra presentatörer från åren 2013-2015.
De har alla olika bakgrund. Några har hållit föredrag, andra lett textstudiesessioner eller sett till att fixa Skandinaviens bästa tchulent eller visat upp danser.

ÖresundsLimmuds officiella språk är danska, svenska och engelska - språkproblem finns det knappast. Och samtalen förs inte sällan på alla dessa tre språk samtidigt.

Bland presentatörerna finns både proffs och amatörer som brinner för det ämne de presenterar för de övriga limmudniks. Har du kunskaper, erfarenheter, talanger som du vill få andra att ta del av - anmäl dig gärna som presentatör.

Peter Borenstein (2013)

Aktuella medicinska frågor ur ett judiskt perspektiv.

Eva Lehrer (2013)

Batman-Schmatman. Superheltenes jødiske rødder

Gershon Baskin (2015)

The Secret Negotiations with Hamas for the return of Gilad Schalit

Susanne Sznajderman-Rytz (2014)

Growing up in Yiddishland

Jan Mark (2014)

Mellan två världar. Den mystiske An-sky och hans "Dybbuk"

Shulamit Binah (2015)

Baghdad, a Jewish hometown, a literary revisit

BLI EN AV VÅRA PRESENTATÖRER I MALMÖ ÅR 2016!

Dela med dig av ditt intresse, dina kunskaper, dina talanger (sång, dans, trolleri, dikter ...)!
Anmäl ditt intresse redan idag så kontaktar vi dig inom några dagar.

Anmälan

ÖRESUNDSLIMMUDS ARKIV

ÖRESUNDSLIMMUD 2013

10 mars 2013, Lund, Sverige

Ca 120 deltagare trängdes i Folkunivesitets lokaler i Lund. Det bjöds på mer än 30 sessioner.

Läs mer ...

ÖRESUNDSLIMMUD 2014

9 mars 2014, Malmö, Sverige

Nära 200 deltagare strålade samman i Malmö - ett nytt rekord! Nästan 40 sessioner, inklusive en bejublat Purim-schpiel, satte en ny standard.

Läs mer ...

ÖRESUNDSLIMMUD 2015

28 feb. - 1 mars 2015, Köpenhamn, Danmark

Ett nytt rekord när ÖresundsLimmud flyttade för första gången över bron till Köpenhamn - 220 deltagare! Denna gång inleddes det hela redan på lördag kväll.

Läs mer ...

SPONSORER SÖKES!

Utan våra sponsorer kommer vi inte långt. Tack vare dem har vi sedan starten år 2012 lyckats hålla deltagaravgifterna så låga som möjligt och dämed gett så många som möjligt tillfälle att delta i ÖresundsLimmud. Givetvis hoppas vi att även ÖresundsLimmud 2016 ska kunna leva upp till denna målsättning.

Kan du ställa upp som sponsor, givmild bidragsgivare eller helt enkelt gåvogivare - hör av dig. Vi räknar med uppemot 300 deltagare som ska ha både lunch och fika, kaffe, te och frukt, kakor och kex och allt det andra kroppen kan behöva för att hänga med under hela dagen.

Alla vi som arbetar med ÖresundsLimmud - både styrgruppen och volontärerna - gör det helt oavlönat, så ditt bidrag används helt och hållet för att finansiera ÖresundsLimmud.

Tack på förhand... och hör av dig!
Jag ställer upp!

Några frågor och svar ...

"Limmud" kan enklast beskrivas som entusiastiska kunskapskonferenser kring allt judiskt mellan himmel och jord! Det bjuds på föredrag, workshops, matlagning, sång, musik - och det är deltagarna själva som står för alla dessa konferensinslag.
ÖresundsLimmud är en del av den internationella organisationen Limmud International.

Limmudkonferensen är uppbyggd kring sessioner.
Varje session är en timme lång och vid varje givet tillfälle hålls ett antal sessioner samtidigt. Detta gör att du som deltagare måste välja. Sessionerna varierar mycket i både upplägg, genomförande och innehåll men som hjälp kommer varje session att beskrivas i programmet och på hemsidan.
Varje presentatör väljer själv ämnet för sitt föredrag, workshop, framträdande, diskussion - bara det på något sätt är relevant för det judiska.

Alla deltagare på Limmud är välkomna att hålla sessioner.
Ett av Limmuds motton är: "Alla kan lära och alla som vill kan lära ut". På det sättet byggs Limmud av sina deltagare och blir mer än det som den volontära kärngruppen lägger som bas. Då Limmud är en plats där alla kan lära sig av varandra är det önskvärt att föreläsarna stannar kvar och deltar i andra sessioner.

En Limmud-dag anordnas av en ideellt arbetande kärngrupp.
Kärngruppen ansvarar för de yttre arrangemangen, sätter programramarna och medverkar till skapandet av ett fullödigt programinnehåll.

Alla som kan och vill hålla en presentation är välkomna att anmäla sig till kärngruppen via kontaktsidan. Utöver detta kommer presentatörer och lärare som gruppen tror kan tillföra ny och spännande kunskap att inbjudas.

Alla deltagare betalar en deltagaravgift.
Detta gäller även för de presentatörer som själva vill hålla i en eller flera sessioner. Limmuds kärngrupp bjuder ibland in några föreläsare för att skapa en bas i programmet. Föreläsare som är inbjudna från andra länder får resa och uppehälle ersatt. Då Limmud är uppbyggt på volontär basis tar ingen föreläsare ut arvode.

Alla ska kunna delta i Limmud.
Maten som serveras är därför kosher. Limmud håller även på shabbatreglerna i alla gemensamma utrymmen om arrangemanget hålls under shabbat.

Limmudorganisationen är helt självständig.
Limmuds verksamhet bedrivs helt utan anknytning till eller styrning från etablerade judiska föreningar, församlingar och organisationer.
ÖresundsLimmud är en del av den internationella organisationen Limmud International.

ÖresundsLimmud anordnas under en hel söndag varje år i mars månad.

Limmud är här för att ta dig ett steg längre på din judiska resa! Oavsett vart din resa går vill Limmud berika den.
Limmud har följande kärnvärden:

Learning
Alla har något att lära och alla som vill kan lära ut.

Community & Mutual Responsibility
Limmud är något som alla deltagare skapar tillsammans.

Expanding Jewish Horizons
Genom att skapa gemensamma upplevelser stärker vi vår judiska identitet.


Empowerment
Makten ligger hos deltagarna som kan välja vad de vil lära och möjligheten finns för alla att skapa något på Limmud.

Participation
Frivillighet är kärnan i Limmud och alla uppmuntras att bidra med det de kan.

Diversity
Alla ska kunna delta på Limmud oavsett bakgrund och inriktning. På Limmud möts alla med respekt och sessionerna ska fokusera mer på utbildning än polemik.

Enabling connections to be made
Limmud är en mötesplats där idéer möts och skapas.

Bra fråga... som vi dock inte vill ge något detaljerat svar på. Inte än.
ÖresundsLimmud 2016 kommer att äga rum i Malmö på en plats som lätt kan nås med allmänna kommunikationer. Antalet tillgängliga parkeringsplatser i närområdet bör att räcka till den aktuella dagen. Det blir mycket ändamålsenliga lokaler med hög säkerhet. Detaljerad information kommer att tillställas alla deltagare en vecka i förväg.
Vi arbetar nu för att utforma ett lämpligt barnprogram för barn i åldrarna 7-13 år. Har du barn i åldern 0-6 år och vill delta i ÖresundsLimmud, meddela oss det. Vi vill gärna veta vilka resurser som kommer att krävas för att kunna ta hand om ditt barn också.
Vår grundläggande princip är att deltagaravgifterna ska hållas så låga som möjligt för att så många som möjligt ska kunna delta. Den som inte har råd att betala ordinarie deltagaravgift är välkommen att kontakta styrgruppen som alltid kan lösa detta problem.

Nu till saken: Deltagaravgiften vid tidig anmälan blir ca 350 SEK. Väljer du att betala vid dörren, får du räkna med ca 475 SEK.
För unga deltagare (t o m 30 år) erbjuder vi kraftiga rabatter - vid tidig anmälan: 100 SEK. Betalning vid dörren: 200 kr.
Dessutom räknar vi med att bjuda på några kronor om du bor en bit ifrån Malmö...
Detaljerad information kommer i november - har du inte fått våra tidigare nyhetsbrev, anmäl dig nu.
ÖresundsLimmuds styrgrupp arbetar i stort sett året runt med ett kortare uppehåll under sommaren. Hur många sessioner det blir och vilka ämnen som kommer att presenteras beror helt och hållet på vad ÖresundsLimmuds deltagare har tänkt sig att bjuda oss alla på. Räkna med att någon gång i mitten av januari kommer de första detaljerna att klarna.
ÖresundsLimmud, liksom de övriga Limmudkonferenserna världen runt, bygger på program som knappast fastställs månader i förväg. Det är mångfalden i ämnena, presentatörernas skiftande bakgrund, den sociala samvaron och viljan att lära något nytt och lära ut något som är Limmudarrangemangens bärande kraft.
De som ingår i ÖresundsLimmuds styrgrupp arbetar helt ideellt. Alla är nästintill onåbara under ordinarie arbetstid, därför sköts all information via e-post. Inkomna frågor besvaras av den som är bäst lämpad att göra det, oftast inom 24 timmar.
Sänd dina frågor till adressen info@oresundslimmud.org eller använd kontaktformuläret längre ner på denna sida.

KONTAKT

Observera att rödmarkerade fält måste fyllas i.

Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon/mobil
Ort och land

Confirmation:

Sätt ditt kryss här nedan:

JAG ANMÄLER MIG REDAN NU TILL ÖERSUNDSLIMMUD 2016!
       Jag ställer gärna upp som volontär under dagen
       Jag vill gärna delta som presentatör (ämnet anges i meddelandet)
       Jag kommer att behöva en plats att sova på i Malmö
Jag vill sponsra ÖresundsLimmud 2016
Jag vill gärna ha information /nyhetsbrev
Meddelande
Vi bekräftar inkomna meddelanden inom 36 timmar!